Header image  
Med informasjon om rabatter!
 
 
 
 
 

 
 
Carenews og Trygg Helse

Carenews holder deg oppdatert, Trygg Helse Akademiet tar deg steget videre! Mer informasjon om kurs og etterutdanning for behandlere, leger og terapeuter nedenfor.

Carenews sendes ut per epost ved behov og normalt ikke oftere enn 2 ganger per måned. Carenews informerer deg om tilbud/rabatter, nye CareDirect produkter, medie-omtale på produktene, brukererfaringer, ulike seminarer (enkelte gratis), samt informerer deg om helse generelt...

Gratis informasjonspakke:
Om du ikke allerede mottar Carenews per epost anbefaler vi deg å kontakte oss. Dersom du ikke er CareDirect kunde, eller ikke har handlet på lenge, kan du ta med navn og postadresse. Du vil da gratis motta Carenews, produktkatalogen per epost, og inne få dager kommer den flotte katalogen til CareDirect i tillegg per post. Alt dette uten at det koster deg så mye som en krone!

Carenews finnes i en egen utgave tilpasset terapeuter, leger og andre som jobber med helse, si fra om du i tillegg ønsker den profesjonelle versjonen av Carenews. Denne versjonen informerer og om kurs og utdanning i regi av Trygg Helse, samt fag- og produktseminarer rettet mot behandlere og andre innen helsefaget. Utvalgte seminarer er gratis å delta på.
I tillegg vil du motta annen helserelatert informasjon, forskningsresultater, mer informasjon om produktene og hvordan de virker, samt annen dybdeinformasjon.

NB! Carenews kan når som helst avsluttes ved et enkelt tastetrykk på link for oppsigelse, den finner du nederst i alle utsendelsene.

TRYGG HELSE AKADEMIET
CareDirect: Tavita, CarePharma og Shop by Heart

Trygg Helse Akademiet lanserte i 2007 et unikt utdanningsprogram spesielt rettet mot leger, terapeuter og annet helse personell. Prof. Paul Clayton er pedagogisk ansvarlig for utdanningen som vil foregå i samarbeid med universitetet i Oxford.

Deltakerne får en grundig teoretisk opplæring i samspillet mellom skolemedisin og ernæring. Utdanningen vil lede til en Bachelorgrad i Pharmaco-Nutrition.

Du finner litt mer informasjon om Trygg Helse Akademiet her: Trygg Helse og helseseminar på dhea.no

For deg med en interesse for alternativ medisin er det lagt opp til eget kurs.

Kontakt oss dersom Trygg Helse Akademiet er av interesse for deg eller noen du kjenner.

Enten du har en generell interesse for helse, eller behandler pasienter og rådfører dem i ernæring og kosthold, anbefaler vi Carenews. Nyhetsbrevet holder deg oppdatert med nyttig informasjon om kropp og helse som kan vise seg å være utslagsgivende for din og andres livskvalitet. Behandlere, leger og terpauter anbefales spesielt å ta kontakt med oss for mer informasjon.

 

 

 

 

 
CareDirect produkter