Header image  
Bedre fysisk og mental helse!
 
 
 
 
 

 
 
Barbasco Plus og langtidsbruk

Denne artikkelen gir deg informasjon om bruken av Tavita Barbasco Plus over flere år og om langtidsbruk av Barbasco er trygt. Vi får ofte henvendelser med spørsmål om bivirkninger og legger derfor ut en denne artikkelen om langtidbruk av Barbasco Plus. Artikkelen er delt inn i 3 deler. Gå direkte til del 2 eller 3 ved å trykke på en av linken nedenfor.

2. Barbasco Plus og langtidsbruk

3. Oppfølging av ditt eget DHEA nivå

Les også artikkel om riktig dosering av Tavita Barbasco Plus


1. Barbasco Plus som trygt alternativ siden 1997
Tavita Barbasco Plus har siden 1997 vært et trygt alternativ for kvinner og menn i Norden som ønsker å stimulere hormonbalansen. Motivasjonen kundene har oppgitt for å prøve Barbasco Plus har vært mange:
Kroniske plager, hormonforstyrrelser, ønske om naturlig alternativ til kjemisk østrogen, stoffskifte problemer, autoimmune sykdommer, lavt energinivå, får ikke tak i kjemisk DHEA, depresjoner, sviktende testosteron nivå, beinskjørhet og andre aldersrelaterte plager.

Barbasco Plus fra Tavita virker med sin synergistiske sammensetning av naturlige ingredienser stimulerende på binyrene. Og det er nettopp binyrene som står for hovedproduksjonen av DHEA hormonet i kroppen din. Valget av Barbasco Plus kontra andre preparater og medisiner (medisiner som i mange tilfeller har vært ansett for å være det eneste alternativet til tross for eventuelle bivirkninger) kan dermed i teorien hjelpe kroppen din til å styre ”helbredelsesprosessen” selv. Du gir med andre ord kroppen anledning til å kunne helbrede seg selv. Det er allikevel viktig at du ved alvorlige plager rådfører deg med lege. Spesielt dersom du tar medisiner for din tilstand.

Selv om Barbasco Plus har hjulpet svært mange med en enorm variasjon av ulike plager er det ingen garanti for at Barbasco kan være til hjelp for deg. Men hvis du først prøver Barbasco Plus er det viktig at du gir produktet tid til å virke på kroppen din, slik at den får tid til å lege seg selv. Denne prosessen er individuell, avhengig av dosering og kan ta alt fra noen få uker til over ett år basert på tilbakemeldinger fra brukere, behandlere, leger og terapeuter. Innen kort tid vil vi legge ut en ny artikkel med dosering og "riktig bruk" av Barbasco Plus som tema.

Barbasco Plus kan normalt trygt kombineres med de fleste medisiner og har så godt som ingen kjente bivirkninger, men det sikreste er som sagt at du tar dette opp med din lege dersom du tar medikamenter mot alvorlige helseplager. Kontakt alltid lege først dersom du opplever ubehag eller på andre måter føler deg uvel.


2. Barbasco Plus og langtidsbruk
Selv for kjemisk DHEA er det svært få tilbakemeldinger på alvorlige komplikasjoner fra langtidsbruk (over flere år). Dette til tross for at inntak av et kjemisk hormon normalt fører til at kroppen reduserer sin egen produksjon av hormonet. Denne reduksjonen kan over tid ofte føre til at kroppen senere får problemer med å gjenopprette sin normale hormonproduksjon. Denne problemstillingen slipper man i teori helt med Barbasco Plus. Kosttilskuddet virker stimulerende på kroppens naturlige hormon produksjon og kan således sies ha en motsatt effekt av kjemiske hormoner. At hormonproduksjonen stimuleres i positiv retning og reguleres naturlig av din egen kropp kan vel sies å være stort pluss ved å bruke Barbasco Plus.

Dersom du avslutter bruken av Barbasco Plus vil normalt binyrestimuleringen gradvis avta. Vi vet om mange tilfeller der Barbasco brukere har avsluttet bruken av kosttilskuddet fordi de ikke følte den samme "effekten" etter lengre tids bruk. Flere brukere har og tatt Barbasco mot en spesifikk plage som de over en lengre periode har vært helt fri fra, og derfor stoppet å ta tilskuddet. Personer i denne "gruppen" går ofte tilbake igjen til Barbasco etter alt fra ca 3 – 12 måneder fordi de da igjen merker at "plagene" begynner å returnere, eller at energinivået ikke er like bra som når de benyttet Barbasco Plus. Dette kan trolig sees i sammenheng med at den gunstige stimuleringen av binyrene opphører når du slutter å ta Barbasco Plus.

Det er siden lanseringen av Barbasco Plus i 1997 ikke gitt noen som helst tilbakemelding på alvorlige komplikasjoner ved langtidsbruk av Barbasco Plus som vi kjenner til. Dette er selvfølgelig ingen garanti, men etter så mange år på markedet med flere tusen fornøyde brukere, stiller produktet etter vår mening langt bedre enn blant annet de fleste nye medisiner. De fleste medisiner som slippes på markedet i dag har selvfølgelig blitt testet over en lengre periode for bivirkninger, men normalt ikke godt nok. Det er dessverre langt fra vanlig å test nye medikamenter godt nok i forhold til bivirkninger ved langtidsbruk. Ofte fordi det er for kostbart  å avdekke eventuelle komplikasjoner ved langtidsbruk av medisiner før de godkjennes. Eller eventuelt også fordi innledende forskning har vært veldig lovende samtidig som markedet etterspør preparatet. Dessverre forekommer det også at resultater blir modifisert for at preparatene skal slippes på markedet tidligere en hva som er forsvarlig. Dette kan forklare hvorfor en rekke medisiner trekkes tilbake etter få år på grunn av alvorlige bivirkninger hos brukerne, enkelte ganger med død som utgang.

Det foreligger ikke samme grad av forskning på Barbasco Plus som det gjør for de fleste medisiner, og heller ikke samme medisinske oppfølging. Men resultatene over mer enn 10 år taler i våre øyner klart i favør av Barbasco Plus.

En god nyhet for de som bruker Barbasco Plus forebyggende eller tar produktet over flere år kommer fra Okinawa. Innbyggerne på den japanske øya har en livskvalitet og helse de fleste i vesten kan se langt etter. Okinawa har den høyeste andelen i verden av personer over 100 år. Og DHEA hormonet ser ut til å spille en sentral rolle i følge forskere. Innbyggerne på Okinawa har nemlig i gjennomsnitt ca 30% høyere DHEA nivå enn det som er normalt for jevnaldrende befolkning i USA og Europa. Forskere trekker dette frem som en mulig forklaring på den unormalt høye livskvaliteten og livslengden på Okinawa.

Mange Barbasco brukere benytter med stort hell Barbasco Plus i flere år uten pause. Heldigvis er det ikke noen kjente bivirkninger ved kontinuerlig inntak Barbasco Plus, selv etter over 10 års bruk. Enkelte kunder har også brukt Barbasco mot spesifikke plager og har benyttet produktet som en kur over en periode. Bruken varierer og beror på personlig vurdering, anbefaling fra behandler/lege/terapeut og økonomi.

Bruker du Barbasco Plus over flere år er det ingenting i veien for å ta en 1 måned pause i løpet av ett år om du ønsker det. Du bør i så tilfelle gjøre dette i en periode av året med lite stress, kanskje en av sommer månedene?

En grunn for å ta pause kan for eksempel være at du er under 35 år og at bruken av Barbasco Plus har gjenopprettet hormonbalansen i kroppen din. Dersom symptomene du har opplevd helt forsvinner kan det muligens være hensiktsmessig å ta en pause frem til du når alderen Barbasco Plus er anbefalt for. DHEA hormonet reduseres med alderen og når sin "topp" i midten av 20årene, bruk av Barbasco Plus anbefales derfor normalt for kvinner og menn fra 35 – 40 år og oppover.


3. Oppfølging av ditt eget DHEA nivå
Det beste du eventuelt kan gjøre dersom du ønsker å følge opp ditt eget DHEA nivå er å ta problemstillingen opp med en kyndig lege eller terapeut. DHEA og DHEA-Sulfat nivåer kan måles ved en helt enkel blodprøve på de fleste helsestasjoner og legekontor. Vi kan anbefale at du eventuelt tar DHEA prøver med i din regulære legesjekk dersom du ønsker å følge opp hormon nivået ditt.

Dersom legen din mangler kjennskap til DHEA anbefaler vi at du ber han/henne rådføre seg med noen som kjenner emnet bedre, slik at du kan få en mest mulig riktig tilbakemelding. Husk at DHEA nivået ditt mest sannsynlig vil ligge over hva som normalt forventes ved din alder når du tar Barbasco Plus. Forskere anbefaler normalt å tilstrebe et DHEA nivå som ligger nærme det som er normal hos en mann eller kvinne i midten av 20årene.

Mer informasjon om DHEA og verdiene for DHEA og DHEAS finner du på: www.dhea.no


Dersom du har spørsmål, erfaringer eller kommentarer utover det som står i denne artikkelen om langtidsbruk av Barbasco Plus er det veldig fint om du kontakter oss! Alle tilbakemeldingene vi får gjør at vi kan forbedre kvaliteten på informasjonen vi legger ut på HealthierEurope.info

 

 

 

 

Returner til toppen av siden

Copyright© 2007 - 2010 www.HealthierEurope.info

 

 
Effektive kosttilskudd